Mechanische-robotisering

Mechanische robotisering biedt in de logistieke sector oplossingen voor het automatiseren van taken waarbij fysieke manipulatie nodig is, zoals bijvoorbeeld het picken en plaatsen van goederen. Door het gebruik van robotarmen en grijpers kunnen deze taken efficiënter en nauwkeuriger worden uitgevoerd, waardoor de productiviteit wordt verhoogd en het aantal fouten wordt verminderd. Dit is met name relevant in magazijnen en distributiecentra waar grote hoeveelheden goederen worden verwerkt en waar snelheid en precisie belangrijk zijn. Mechanische robotisering kan hierbij bijdragen aan kostenbesparingen en een efficiëntere logistieke keten.

  • End-effectoren: Het eindpunt van de robotarm die specifiek ontworpen is voor een bepaalde taak, zoals grijpen of tillen van objecten
  • Sensoren: Apparaten die worden gebruikt om informatie te verzamelen, zoals het detecteren van objecten of het meten van kracht of druk
  • Actuatoren: Onderdelen van de robot die verantwoordelijk zijn voor het bewegen van de robot, zoals motoren of hydraulische systemen
  • Controllers: De “hersenen” van de robot die instructies ontvangen en verwerken om de beweging van de robot te regelen
  • Material Handling: Het proces van het verplaatsen van goederen binnen een fabriek of magazijn
  • Vision systemen: Camera’s en sensoren die worden gebruikt om de omgeving te scannen en de robot te helpen bij het navigeren en uitvoeren van taken
  • Veiligheidsmaatregelen: Maatregelen om te zorgen voor de veiligheid van werknemers en apparatuur, zoals hekken, lichtgordijnen en noodstopsystemen

Andere oplossingen

Geïnteresseerd in logistieke procesverbetering door XlogiQ Consulting Group?