Garage werkplaats administratie

Door het gebruik van de garage werkplaats administratie kunnen logistieke bedrijven hun onderhoudsprocessen en reparaties beter beheren en plannen. Hierdoor kunnen ongeplande stilstand en onderhoudskosten worden geminimaliseerd, wat leidt tot een hogere beschikbaarheid van het wagenpark en een verbeterde operationele efficiëntie. Bovendien kan deze oplossing ook helpen bij het bijhouden van voertuig- en onderhoudsgegevens, wat nuttig kan zijn voor audits en rapportages.

  • Onderhoudsplanning: Planmatig onderhoud inplannen
  • Voertuigbeheer: Beheer van voertuigen
  • Werkoderbeheer: Beheer van werkorders
  • Onderdelenbeheer: Beheer van onderdelen
  • Urenregistratie: Registratie van gewerkte uren
  • Inspecties en keuringen: Inspecties en keuringen uitvoeren
  • Kostenbeheersing: Beheersing van kosten

Andere oplossingen

Geïnteresseerd in logistieke procesverbetering door XlogiQ Consulting Group?