home < terug
Regisseren binnen de complexe internationale vervoersmarkt. Legio specialisaties met elk hun eigen deskundigheid. Een logistieke keten waarbij velen participeren alvorens de goederen in goede staat hun eindbestemming bereiken. Kosten beheersen. Wie goederen internationaal wil laten vervoeren, wil er zeker van zijn dat zij in dezelfde goede staat de plaats van bestemming bereiken. Daarbij komt meer kijken dan men denkt. De expediteur als logistieke dienstverlener is de deskundige die dit op zich kan nemen voor zijn opdrachtgever uit handel en industrie. Hij lost logistieke problemen op en kent de ondoorzichtige vervoersmarkt. Vele factoren spelen een rol bij het zoeken naar de meest optimale logistieke oplossingen voor het vervoer van goederen. Vervoersmodaliteit, snelheid, soort goederen, plaats van vertrek, bestemming, handels- en douanevoorschriften, kosten enz., kunnen tevens bepalend zijn voor de vraag of een product op de wereldmarkt kan concurreren met andere producten. Een goede IT is hierbij essentieel.
Een nauwe samenwerking tussen klant en opdrachtgever waarbij alle lagen binnen de organisatie in meer of mindere mate worden betrokken dragen bij aan de voortgang en het succes. Middels een 'personal touch' werken aan resultaat gerichte oplossingen, duurzaamheid, verhogen van efficiency en lasten verlagen zijn primair en vanzelfsprekend. Ook na de opdracht streven we naar het kwalitatief in stand houden van de relationele band. Een lange termijn focus dus.

XlogiQ ontzorgt, verleent advies op het gebied van procesoptimalisatie, coördineert en adviseert bij software pakket selecties, verzorgt en begeleid implementaties en systeem integraties en verleent service en support.
Implementaties en integraties van Forwarding Management systemen, interfaces met agenten en partners, Facturatie, Planningsystemen, RF-scanning, Workflow, Documents, Document Management, Management rapportages.