home < terug
Veranderingen en keuze in de goederenstroom hebben (indien grensoverschrijdend) consequenties voor kosten en heffingen. Overheden / douane hebben indirect invloed op uw logistieke beslissingen. Hier kan veel geld mee gemoeid zijn. Als internationaal opererende organisatie bent u voortdurend bezig met het optimaliseren van uw goederenstroom. En daarbij moet u natuurlijk de meest 'uitbesteden cost-effective supply' weten te realiseren. Een voortdurende uitdaging, maar dat houdt u alert. Diverse IT componenten moeten hierbij naadloos op elkaar aansluiten.

Een nauwe samenwerking tussen klant en opdrachtgever waarbij alle lagen binnen de organisatie in meer of mindere mate worden betrokken dragen bij aan de voortgang en het succes. Middels een 'personal touch' werken aan resultaat gerichte oplossingen, duurzaamheid, verhogen van efficiency en lasten verlagen zijn primair en vanzelfsprekend. Ook na de opdracht streven we naar het kwalitatief in stand houden van de relationele band. Een lange termijn focus dus.
XlogiQ ontzorgt, verleent advies op het gebied van procesoptimalisatie, coördineert en adviseert bij software pakket selecties, verzorgt en begeleid software implementaties en systeem integraties en verleent service en support.

Implementaties en integraties van Douane Management systemen, Facturatie, Workflow, Documents, Document Management, Management rapportages.